elektroteknika

Saturday, February 11, 2006

Test


Pyetje :
 1. Cthot ligji i pare i kirkofit ?
 2. Njesit themelore te sistemit SI ?
 3. Shkruaje ligjin e omit?
 4. Me cka matet tensioni elektrik?
 5. Pse sherben transformatori?
 6. Me cka matet Intenziteti i drites ?
 7. Cka quajm qark te thjesht elektrik?
 8. Shkruaje ligjin e dyt te kirkofit?
 9. Me cka matet energjija e harxhuar elektrike?
 10. Cfar lloje te energjis elktrike kemi?
 11. Si i ndajme materialet sipasd percuashmeris se rrymes elektrike?
 12. Cfar lloje te rrymes elektrike kemi kemi?
 13. Sa eshte frekuenca ne rrymen e vazhduar ?
 14. Ceshte elektroteknika?
 15. Njesia per matjen e intenzitetit te rrymes eshte ?
 16. Prej nga rrjedh fjala atom?
 17. Trego pjesët ë atomit
 18. Me çka bëhet bartja ë energjis elektrike në përçuesit (metalet ) ?
 19. Madhësit themelore të sistemit ndërkombëtarë (SI ) janë :
 20. Çka quqjmë elektrostatikë ?
 21. Çka quajm ngarkesë elektrike ?
 22. Cila është njësia ë kapacitetit të kondenzatorit ?
 23. Çfar lidhje të kondenzatorit kemi ?
 24. Çka quajmë rrymë elektrike ?
 25. Cilat janë efektet ë rrymës elektrike ?
 26. Me çka është I barabartë intenziteti I rrymës elektrike ?
 27. Ligji I pare I kulonit thotë ?
 28. Njësia ë rrymës elektrike është:
 29. Njësia ë tensionit elektrik është:
 30. Ligji i omit është
 31. Njësia ë rezistencës elektrike është omi dhe shhet me Ώ .
 32. Çka quajme Qarkë elektrike ?
 33. Cilat janë polet e magnetit ?
 34. Sa lloje t ë induksionit elektromagnetik ekzistojnë ?
 35. .Njësia e induksionit magnetik është Tesla dhe shënohet me T
 36. Dallimi në mes tee rrymës njëkahore dhe rrymës alternative ?
 37. Njësia e frekuencës elektrike ëster herci dhe shënohet me H .
 38. Makinat elektrike ndahen në :Motorë elektrik, gjenerator elektrik dhe transformatorët elektrik.
  25. Pjesët kryesore të motorit elektrik janë : statori dhe rotori.
  26.Lyerja e ndonjë materiali me nikel quhet nikelim
  27.Bakri është përçuesi më i mirë i elektricitetit në krahasim me hekurin, zinkun dhe drurin
  28.Gjysëmpërçuesi i pastër në 0º K paraqesin izolator të mirë.
  29.Bimetalet përbëhen prej dy metaleve.
 39. te gjitha pyetjet duhet ti pergjigjeni
  30.Zhiva është metal në gjendje të ngurtë.
  31. Plumbi është metal helmues.
  21.Korozioni don të thot ndryshkë.